FILOSOF-ART

Hª de la Filosofia en Florida Secundària.

ACTUALITZEM A ... KANT

Koningsberg (1724-1802)
Vos indique a continuació un llistat de propostes per fer l'exercici d'actualització sobre el pensament kantià per preparar l'examen final. Serà qualificat sobre un punt d'acord als criteris de correcció de la PAU, és a dir, segons l'originalitat en el plantejament i la correcció dels continguts filosòfics exposats.


 1. Plató i Kant: Saber i creure
 2. Els aprioris: Descartes, Kant i K. Lorenz
 3. Els arrels racionalistes del pensament kantià.
 4. La reflexió kantiana sobre la filosofia empirista de David Hume
 5. Dos propostes sobre la religió: Hume i Kant
 6. Kant, un pensador il.lustrat
 7. Influència de la física newtoniana en la filosofia trascendental
 8. Descartes i Kant: dos concepcions de la Metafísica
 9. Kant i el neopositivisme vienès: dos crítiques alternatives a la metafísica.
 10. La posició de Kant i Nietzsche al respecte de la cosa en si
 11. Kant com a antecessor de la idea de l'Aliança entre civilitzacions
 12. Kant i el pacifisme

També es poden consultar les propostes del professor Oscar Fernández en Filosofía en Aldaia que podeu visitar en http://filosofiaenaldaia.blogspot.com/2008/06/pau-repercusiones-de-y-crticas-platn.html; així com els suggeriments del professor Sánchez Bravo en Aula de Filosofia: http://auladefilosofia.net/2008/10/28/ideas-para-relacionar-la-filosofia-de-kant-con-la-de-otros-autores/
A tots dos gràcies per les seues aportacions.

INTUICIONS SENSE CONCEPTES SÓN CEGUES.


Un vídeo molt breu que ens presenta les claus del pensament kantià, la conjugació de la sensibilitat i l'enteniment humà a través d'una recreació del propi Kant i al que podem sentir a la seua llengua materna. Però no patiu està subtitulat ...i són un parell de minuts. KANT: JA NO HI SOM UN SIMPLE ESPILL

Estudiar el pensament de Kant no és gens fàcil, doncs precisament una de les seues aportacions més significatives a la història del pensament i la filosofia va ser anar més enllà de la nostra concepció correspondencionalista del coneixement en la que el subjecte humà resta sense fer cap aportació al propi objecte conegut. En realitat, l'èsser humà jau passivament com una mena d' espill en el que el món es reflexa i que té la virtut de poder comunicar com són les coses a través del llenguatge verbal. Siga quina siga la concepció epistèmica adoptada -racionalista o empirista- aquest pressupost bàsic resta immutable. La nostra ment sols ha de captar racionalment o sensible com és el món en si mateix.

Per aquest motiu la importància del "gir copernicà" i també la dificultat de la comprensió de la filosofia trascendental. La clau per comprendre, per saber com és el món és adonar-se de què som actors en el procés del coneixement i no simples receptacles de les idees o pensaments, siguen racionals (innates) o producte de l'experiència.


 • Però som actors individuals? 
 • Sabem com és el món d'una manera subjectiva i totalment diferenciada? 
 • Està defensant Kant un subjectivisme que duria a l'escepticisme?


Construïm el coneixement a la nostra mesura, que no és a la mesura individual de cadascú i les seues creences com hi defensava el relativisme sofista, suportant amb aquest l'escepticisme, sinó que la nostra mesura és la de la Humanitat i per tant, és universal i necessària en qualsevol acte de coneixement, és patrimoni de tothom.

VISITEU:
Les roses són vermelles o ultraviolades? en Filópolis http://www.xtec.net/~lvallmaj/oficina/polis96/kantepis.htm
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/barrinou/kant-in.htm


Per tal de facilitar l'estudi del pensament de Kant vos deixe alguns materials de J. Angel Castaño d'Angelus Novus en forma de còmic, un parell de vídeos més sobre Kant i webs on trobar una exposició sistemàtica del pensament del filòsof.LA AVENTURA DEL PENSAMIENTO DE FERNANDO SAVATER


APUNTS EN:

CIBERNOUS: http://www.cibernous.com/autores/kant/index.html
WEBDIANOIA: http://www.webdianoia.com/moderna/kant/kant.htm (versió imprimible)
BIPEDOS IMPLUMES: http://www.bipedosimplumes.es/

El nostre agraïment a tots els autors de materials que hi són utilitzats en aquesta entrada

LA FILOSOFIA TRASCENDENTAL DE KANT
Xiques i xics,

Hola! Sóc Immanuel Kant. Ací teniu els apunts que vos he dictat sobre la meua filosofia i alguns altres materials. Esteu tranquil@s. Tinc mala premsa entre els estudiants de filosofia, però no feu cas. Tot i és possible si hi fiqueu les ganes i vos ajudeu de tots els materials que hi teniu al bloc i al mural digital. Com a complement i aprofitant les innovacions del moment vos deixe unes diapositives dels apunts.

Auf Widersehen!


I la presentació ... També podeu veure-la amb els hipervincles ací.

EL PROJECTE CARTESIÀ DE LA CIÈNCIA

Arbre del saber
Estem endinsant-nos al pensament cartesià. Ja en sabem de la seua actitud crítica contra el saber de la tradició escolàstica en la qual havia estat educat a la Flèche que ens recorda al paràgraf 6 de la Part I del Discurs del mètode,  del seu tarannà inquiet i curiós que el portava a les biblioteques a estudiar pel seu compte ciències ocultes com la alquímia, l'òptica, la química, l'astrologia. També en sabem de les seues pors, de les seues cauteles, d'eixe equilibri difícil, quan no impossible, entre voler transformar el saber i no despertar els recels de les autoritats eclesiàstiques, que veien disminuir el seu poder espiritual, intel·lectual i polític des del segle XVI en bona part de l'Europa continental i de les illes britàniques.

Mireu el següent fragment de la pel.lícula Cartesio de Roberto Rossellini, un dels grans mestres del cinema italià que va dedicar gran part de la seua obra cinematogràfica a recrear la vida i pensament de grans filòsofs com Sòcrates, Descartes o Pascal.  En aquesta escena, Descartes explica el seu projecte a un clergat. Fixeu-vos al que diu i quina és la resposta dels membres de l'esglèsia.Una de les idees més innovadores del pensament cartesià fou precisament la seua nova concepció del saber i de la pròpia filosofia.  Descartes entèn que el saber ha de ser vertader per a ser útil en la vida, doncs té un concepció pragmàtica que no especulativa del coneixement, d'acord amb els plantejaments de Francis Bacon al Novum Organum, escrit en 1620.

Sembla ser que aquesta idea li vingué a través de 3 somnis quan estava a l'èxercit en Alemanya.  Aquest fragment reprodueix aquest passatge:Vos propose que feu algunes recerques sobre aquesta nova concepció del saber, tot i utilitzant els vostres apunts, la presentació de diapositives Descartes. El Discurso del método i aquestos fragments de les Regles per a la direcció de l'esperit i de l'obra Els principis de la filosofia de Descartes publicada en 1647 i que eren uns escrits preparats per a l'ensenyament, alguna cosa així com els apunts del propi Descartes.

La part final de l'escena presenta els pensaments de Descartes sobre la filosofia, el mètode matemàtic i la seua aplicació.

Puja

ir arriba

Visita altres entrades

Visita altres post